Екологічна відповідальність

Екологічна відповідальність

Компанії по всьому світу, починаючи від всіх секторів бізнесу дивляться на DQS як на їх довіреного партнера з сертифікації систем управління. Дізнайтеся, що ми пропонуємо через огляд нижче, або зв’яжіться з нами, щоб побачити, як ми можемо бути вам корисні.

ISO 14001ISO 50001Стала біомасаEMASGC-Mark - оцінка життєвого циклу

ISO 14001:2015 — стале управління навколишнім середовищем

Організації отримують вигоду від впровадження системи управління навколишнім середовищем, заснованої на ISO 14001, завдяки покращенню їх екологічних показників, економії ресурсів, енергії та грошей. Сертифікована система екологічного менеджменту є хорошим інструментом профілактики та допомагає відповідати законодавчим та іншим вимогам.

 

 

Стандарт та його принципи

ISO 14001 – найуспішніший міжнародний екологічний стандарт. Все почалося в 1991 році, коли ISO вперше обмірковував ідею розробити стандарт, який дозволить організаціям приватного сектору впровадити відповідну систему управління навколишнім середовищем, що застосовується у всіх країнах та у всіх секторах бізнесу. Після того як була визначена потреба у такому стандарті у 1993 році був створений Технічний комітет ISO/TC207, який продовжив роботу над розробкою цього нового стандарту системи екологічного управління. Нарешті, у 1996 році було опубліковано ISO 14001.
Поточна версія ISO 14001:2015 вийшла у вересні 2015 року після всебічного перегляду. Він вводить вимоги, що пред’являються новою структурою високого рівня до стандартів системи управління ISO, а також кілька оновлень, специфічних для управління навколишнім середовищем.

Основні принципи:

 • Найвища прихильність і залученість керівництва
 • Акцент на ризик-орієнтованому мисленні
 • Необхідно зрозуміти контекст організації, потреби, очікування та вимоги зацікавлених сторін
 • Розгляд перспективи життєвого циклу
 • Підвищена гнучкість у використанні документації
Структура високого рівня
 1. Сфера діяльності
 2. Нормативна довідка
 3. Терміни та визначення
 4. Контекст організації
 5. Лідерство
 6. Планування
 7. Підтримка
 8. Операції
 9. Оцінка ефективності
 10. Поліпшення
Ваші переваги
 • Постійне вдосконалення корпоративного захисту навколишнього середовища
 • Всесвітньо визнаний доказ доброї екологічної практики
 • Краще публічний імідж від документування ваших практик сталого управління
 • Глибше розуміння вимог зацікавлених сторін
 • Систематична перевірка ризиків та можливостей
 • Більше юридичної визначеності та менше екологічного ризику
Аудит і Сертифікація

Як тільки ваші процеси будуть визначені, записані та впроваджені, а ефективність вашої системи управління якістю буде переглянута у внутрішніх аудитах та результати проаналізовані в огляді керівництва, ви готові до сертифікації. Ми змінюємо наші плани щодо вас, координуємо з вами, виходячи з ваших індивідуальних обставин, корпоративних цілей та факторів успіху. Після цього ваша організація пройде класичний процес сертифікації DQS: ми призначимо аудиторів з прекрасними знаннями стандартів, а також багаторічним досвідом роботи у відповідному секторі бізнесу.

DQS, маючи більше 30 років досвіду, підтримує своїх клієнтів проводячи:

 • Вебінари
 • Семінари та тренінги
 • Аудит невідповідностей

Щоб отримати індивідуальну інформацію про ISO 14001:2015 , зв’яжіться з нашим офісом.

ISO 50001 – Економія енергії, витрат і податків

Управління енергоспоживанням

Сьогодні ретельне поводження з енергетичними ресурсами  є одним з найважливіших обов’язків будь-якої організації. Відповідні заходи спрямовані на неухильне поліпшення енергоефективності, а також всієї діяльності організації пов’язаної з енергетикою. Міжнародний стандарт управління енергоресурсами ISO 50001 забезпечує вашу організацію ідеальною структурою: вона дозволяє не тільки економити енергію, а й знизити витрати. І більш того: у багатьох країнах уряди надають фінансові вигоди енергоефективним організаціям. Ви готові дотримувати організацію на рівні сучасних питань енергетики? Тоді чому б вам не продемонструвати свої здібності з сертифікатом ISO 50001?

Стандарт та його принципи

ISO 50001, який вперше був опублікований у 2011 році, є надійною основою для всеосяжної системи енергоменеджменту. Базуючись на моделі PDCA, стандарт легко інтегрується в існуючі системи управління. Він покликаний постійно вдосконалювати енергетичні показники вашої організації, зосереджуючись на енергетичних оглядах та впровадженні процесу енергетичного планування. Основні його вимоги включають: систематичну фіксацію потоків енергії; перелік енергетичних завдань/цілей та планів дій і детальні, відповідні механізми моніторингу. Окрім підвищення ефективності, ви будете насолоджуватися додатковою впевненістю та спокоєм від виконання правових вимог.

Структура високого рівня
 1. Сфера діяльності
 2. Нормативна довідка
 3. Терміни та визначення
 4. Контекст організації
 5. Лідерство
 6. Планування
 7. Підтримка
 8. Операції
 9. Оцінка ефективності
 10. Поліпшення
Ваші переваги
 • Постійне вдосконалення енергоефективності
 • Постійний моніторинг потоків енергії
 • Систематичне зниження витрат на енергоносії
 • Суворе дотримання законодавчих вимог
 • Ефективність, ефективне скорочення викидів парникових газів
 • Визнана основа для потенційних пільг з оподаткування
Аудит і Сертифікація

Як тільки ваші процеси будуть визначені, записані та впроваджені, а ефективність вашої системи управління якістю буде переглянута у внутрішніх аудитах та результати проаналізовані в огляді керівництва, ви готові до сертифікації. Ми змінюємо наші плани щодо вас, координуємо з вами, виходячи з ваших індивідуальних обставин, корпоративних цілей та факторів успіху. Після цього ваша організація пройде класичний процес сертифікації DQS: ми призначимо аудиторів з прекрасними знаннями стандартів, а також багаторічним досвідом роботи у відповідному секторі бізнесу.

DQS, маючи більше 30 років досвіду, підтримує своїх клієнтів проводячи:

 • Вебінари
 • Семінари та тренінги
 • Аудит невідповідностей

Щоб отримати індивідуальну інформацію про ISO 50001:2018, зв’яжіться з нашим офісом.

Стала біомаса

REDcert, МНКК, ISCCplus

Переваги енергії з сталих ресурсів

У Sustainable Biomass With Directive 2009/28/EC (деректива щодо поновлюваних джерел енергії, RED), Європейська комісія визначила структуру, в якій рідка біомаса, що використовується для генерації енергії може вважатися продуктом сталого виробництва і отже до неї можуть бути застосовані податкові пільги. До 5 грудня 2010 року, ця Директива повинна бути перетворена в національне законодавство державами-членами ЄС.

Німеччина на це відреагувала дуже швидко і видала перший указ вже в липні 2009 року: постанова Biomass-Electricity-Sustainability-Ordinance (BioSt-NachV), яка регулює вироблення електроенергії з рідкої біомаси. У вересні 2009 року був виданий Указ про вимоги, що ставляться до сталого виробництва біопалива (Biokraft-NachV), який регулює використання біологічного горючого в різних видах палива. Обидви постанови роблять фокус в основному на рослинних маслах, які будуть використовуватися для нагріву або вироблення електроенергії. Реалізація цих законодавчих вимог була делегована до німецького BLE (Федеральне агентство по сільському господарству і продовольству), яке для цієї мети визначає і органи, і проводить моніторинг систем сертифікації.

Параграф 46 Закону про поновлювані джерела енергії (EEG)

Відповідно до пункту 46 німецької EEG, оператори біогазових установок зобов’язані повідомляти оператора мережі про свої вихідні матеріали (тверда біомаса, рідка біомаса, інші біомаси), а також використовувані технології. Оператори біогазових установок зобов’язані надати дані, необхідні для остаточного врегулювання до 28 лютого кожного року за попередній рік.

DQS має в розпорядженні уповноважених екологічних аудиторів з усіх аспектів пункт 46 ЕЕГ, BioSt-NachV і Biokraft-Нах.

EMAS: Еко-Менеджмент і Схема Аудиту

EMASAn – ефективна система екологічного менеджменту, вважається необхідною умовою для відповідальної економічної діяльності. Європейський EMAS (Еко-Менеджмент і Схема Аудиту) забезпечує вашу організацію відповідною основою для цього, в поєднанні з екологічною декларацією, яку ви підготували на свою власну відповідальність. Вперше надрукована в 1993 поточна версія Правил ЄС , EMAS III, діє з 2010р. На додаток до постійного поліпшення екологічних характеристик вашої організації відповідно до ISO 14001, EMAS також вимагає процедури перевірки вашої екологічної декларації, стандартизованих показників стану навколишнього середовища, а також екологічної оцінки спеціально уповноваженими екологічними веріфікаторами. Скористайтеся досвідом наших екологічних веріфікаторів для проведення аудиту відповідно до правил EMAS. Реєстрація EMAS є ідеальним інструментом для вас, щоб продемонструвати свою екологічну прихильність стороннім в сильній і прозорій манері.

ISO 14001

Всі веріфікатори EMAS,  були також призначені DQS веріфікаторами ISO 14001. З урахуванням належного ступеня аудиту та успішної перевірки EMAS, ви також отримуєте акредитований, міжнародно визнаний сертифікат ISO 14001

Екологічна декларація

Ваша Екологічна декларація в формі звіту буде публічно опублікована для ознайомлення громадськості, що робить ваші екологічні показники і екологічні цілі вашої організації прозорими для всіх зацікавлених сторін. Отримані дані, які є результатом регулярного вимірювання впливу на навколишнє середовище Вашої господарської діяльності дозволять поліпшити і зберегти ваші екологічні показники, а також знизити екологічні ризики. Ще одна важлива перевага, яке йде незалежно від питань навколишнього середовища: поліпшення довіри влади, банків і страхувальних компаній до вашій компанії – так само, як і у ваших клієнтів і співробітників. І ви досягнете підвищення правової визначеності в області охорони навколишнього середовища. Систематичне і профілактичне мислення та дії ваших співробітників також можуть привести до економії коштів. У той же час, ви стійко поліпшуєте імідж вашої організації – і, таким чином, вашу конкурентоспроможність.

Оскільки межі EMAS II були розширені в 2001 році від компаній в промисловому секторі до організацій будь-якого типу, EMAS III в даний час розширює межі для організацій, розташованих за межами ЄС. Для малих і середніх підприємств (МСП) в даний час також є деяке полегшення щодо періодичності технічного огляду і перевірки екологічної декларації.

Процес перевірки

В якості підготовки, ви спочатку проводити свій власний огляд всіх екологічних аспектів відповідно до правил EMAS. Після цього ви реалізуєте відповідну систему екологічного менеджменту на основі ваших результатів. Після того, як ви підготували екологічну декларацію, наші веріфікатори роблять огляд процедури екологічної перевірки вашої організації і її реалізації. Тоді ваша екологічна декларація буде перевірена. Якщо ви успішно пройшли перевірку, ви можете бути зареєстровані відповідними органами. Періодичність перпевірок будуть визначені в залежності від розміру вашої компанії; вони зазвичай проходять через кожні три роки.

GC-Mark – засвідчена оцінка життєвого циклу

GC-Mark LCAОцінка життєвого циклу (ОЖЦ) є цінним інструментом для визначення впливу на навколишнє середовище конкретних продуктів. З все більш стандартизованою методологією, а також міцною науковою основою, ОЖЦ грає однаково важливу роль в маркетингу продукції, оптимізації процесів і в законодавчому контексті. Для забезпечення достовірності оцінок життєвого циклу, перевірка з боку третіх сторін має важливе значення. GC-Mark, зареєстрована торгова марка компанії DQS, являє собою стандартизовану методику перевірки третьою стороною.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте DQS GC-Mark website.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial