Модель ризик-менеджменту

Модель ризик-менеджменту

Підприємство, досягаючи своїх цілей, стикається з внутрішніми та зовнішніми впливами невизначеності. Тому важливо не лише встановити відповідність системи управління вимогам різних стандартів, а й отримати вичерпну інформацію про ризики у всіх сферах діяльності суб’єкта господарювання. Впровадження та постійне вдосконалення системи управління ризиками на підприємстві є необхідною умовою його конкурентоспроможності та своєчасного реагування на виклики середовища.

У статті описано модель управління ризиками як складова системи менеджменту на підприємстві, що забезпечить його ефективну діяльність у сучасних умовах змінливого внутрішнього і зовнішнього середовищ та задоволення потреб усіх зацікавлених сторін.

Опубліковано 24 грудня 2019 у науковому фаховому журналі Вісник КНТЕУ №7 за 2019 рік

Опубліковано в Новини DQS-Україна