Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність

Компанії по всьому світу  з різних секторів бізнесу сприймають DQS як свого  довіреного партнера з сертифікації систем управління. Дізнайтеся, що ми пропонуємо, прочитавши  цей розділ, або зв’яжіться з нами, щоб зрозуміти, чим ще ми можемо бути вам корисні.

SEDEX SMETASA8000IQNet SR10Сталий розвиток & GRIAA1000Права людиниISO 37001:Боротьба з хабарництвомПрава жінок з GC-Mark

SEDEX SMETA

Sedex LogoSEDEX-Database дозволяє своїм членам показати клієнтам свою повагу щодо етичних принципів і соціально сталого виробництва.

Постачальник Ethical Data Exchange Database є всесвітньою платформою для обміну інформацією про етичне стале виробництво в ланцюжку поставок. SEDEX-Database дозволяє своїм членам управляти своїми постачальниками і знизити свої ризики шляхом обміну інформацією про етичну продуктивність. Таким чином поліпшення у відносинах, що стосуються сталої етичної  ділової практики, виконуються по всьому виробничому ланцюжку.

Компанії, які проводять SEDEX-аудит відповідно до рекомендацій SMETA і демонструють відповідну інформацію в SEDEX-базі даних, можуть довести своїм клієнтам, що  поважають етичні принципи і мають соціально стале виробництво. Клієнти, з іншого боку, можуть ефективно керувати своїми постачальниками відповідно до цих принципів, тим самим знижуючи свої ризики.

Переваги для вашої організації:

 • Поліпшення репутації вашої компанії
 • Конкурентна перевага
 • Зниження ризиків
 • Поліпшення відносин з постачальниками
 • Один аудит замість декількох аудитів

Категорії членства SEDEX

Користувачі можуть бути зареєстровані в базі даних Sedex із статусом A, B або AB:

 • Статус А: кінець ланцюжка поставок –  як правило, це роздрібні торговці, які хочуть керувати своїми постачальниками через Sedex
 • Статус В: зазвичай виробники на початку ланцюжка поставок, яким пропонується обмінюватися даними про їх етичні норми відносин з клієнтами
 • Статус AB: як правило, це процесори і дистриб’ютори з середини ланцюжків поставок, які, з одного боку, хочуть отримувати інформацію від своїх постачальників, а з іншого боку, їм пропонується надавати інформацію про власну етичну продуктивність для їх клієнтів

SA8000 — Соціальна відповідальність

SA8000 – це міжнародний стандарт, опублікований в 1997 році некомерційною організацією SAI (Social Accountability International). Компанії вибирають аудит і сертифікацію відповідно до SA8000 у тому випадку, коли хочуть продемонструвати соціальну відповідальність, притаманну їх системі управління. Це включає в себе демонстрацію того, як топ-менеджмент враховує права співробітників, робоче середовище, а також основні права людини.

Основні вимоги SA8000 поділяються за тематичними напрямками: дитяча праця, примусова праця, здоров’я і безпека, свобода зібрань, дискримінація, покарання, робочий час, оплата праці і система управління.

SA8000 є першим стандартом в цій сфері. Він заснований на угодах, встановлених Міжнародною організацією праці (МОП), Загальній декларації прав людини (Universal Declaration of Human Rights) та Конвенції ООН з прав дитини (UN Convention for Children’s Rights).

DQS проводить оцінку і сертифікацію в SA8000 від імені IQNet, найбільшої в світі мережі органів з сертифікації систем менеджменту. IQNet акредитована для цього соціального стандарту SAAS (соціальна відповідальність послуги з акредитації).

Переваги:

 • Легка інтеграція в існуючі системи управління
 • Сертифікат забезпечує конкурентні переваги і покращує імідж
 • Підвищення упевненості працівника, його довіри і задоволеності
 • Демонстрація високої оцінки
 • Покращення взаємної довіри у вашій власній мережі постачальників

IQNet SR10 Корпоративна соціальна відповідальність, на основі ISO 26000

Громадськість все частіше вимагає від корпорацій і організацій виконувати свої зобов’язання із соціальної відповідальності, а також поліпшувати вплив їх діяльності і рішень на навколишнє середовище і суспільство в цілому. Все більше і більше громадськість звертає увагу на те, як організації керують своєю відповідальністю як корпоративне об’єднання громадяни. Споживачі і покупці вимагають етичної поведінки і прозорого управління.

З метою задоволення зростаючих потреб в міжнародно прийнятому стандарті  в IQNet розроблена специфікація IQNet SR 10, яка була опублікована в грудні 2011 року. Цей стандарт базується на Іспанській специфікації RS 10, розробленій AENOR і ISO 26000. Серед інших чинників, особливістю цого стандарту IQNet є те, що він надзвичайно підходить для інтеграції в існуючу систему управління (завдяки більш ніж двадцятирічному досвіду компанії IQNet у сфері сертифікації), а також його міжнародне визнання.

У квітні 2015 року IQNet видана друга версія стандарту IQNet SR10:2015.

Переваги для вашої організації:

 • Поліпшення іміджу в очах клієнтів і споживачів – виділятися серед конкурентів
 • Гарантоване виконання законних вимог
 • Міжнародна порівняність, ранжирування і оцінка робить ваші власні корпоративні зобов’язання прозорими і такими, що заслуговують на довіру
 • Довгострокове зростання економічного успіху з мінімальним впливом на навколишнє середовище; довгострокове підвищення конкурентоспроможності

Забезпечення звітності у сфері сталого розвитку & GRI

Звітність – все про достовірність

Стороння перевірка звітів про сталий розвиток, таких  як GRI або Глобального договору ООН, підвищує довіру і дає конкурентні переваги.

Щоб задовольнити зростаючий попит на прозорість ведення бізнесу, різні за кількістю співробітників організації вирішили регулярно публікувати звіти про сталий розвиток. Ці звіти зазвичай містять інформацію про соціальні та екологічні наслідки діяльності організацій і заходи, що були проведені для їх усунення. Щоб полегшити цей процес і створити певний рівень еквівалентності, організації можуть використовувати структуру GRI, керівні принципи Глобального договору ООН та інше.

Перевірка процесу звітності та змісту звіту через незалежний орган із сертифікації значно підвищує довіру до звіту. Наші кваліфіковані аудитори оцінюють достовірність, актуальність і повноту наданої інформації, а також зміст доказів.

Стороння перевірка вашого звіту CSR (Сorporate Sustainability Reporting):

 • збільшує визнання, довіру і достовірність
 • дає сигнал вашим зацікавленим сторонам, що ви цінуєте прозорість
 • покращує якість даних
 • зменшує ризики шляхом виявлення проблем

Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) – Зовнішній контроль

DQS є організаційним партнером Global Reporting Initiative -GRI (Глобальна ініціатива із звітності) 

Фреймворк з корпоративної стійкості GRI дозволяє компаніям і організаціям вимірювати і звітувати про їх стійкість. GRI надає компаніям і організаціям всеосяжну систему звітності у сфері сталого розвитку, яка широко використовується у всьому світі.

Звітуючи прозоро і відповідально організації мають можливість підвищити довіру як  зацікавлених сторін, так  і в світовій економіці загалом. Валідація процесу звітності через незалежний орган із сертифікації ще більше посилює довіру до компаній і організацій.


Глобальний договір ООН ( United Nations Global Compact) — ініціатива ООН, спрямована на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення стабільнішої й всеохоплювальної економіки.

AccountAbility 1000 стандарт достовірності: звітність і перевірка стійкості

В епоху, коли практично будь-яка компанія заявляє про стійкість, перевірка третьою стороною звітів про стійкість стає все більш важливою.

AA1000 є загальнодоступною основою для звітності та забезпечення стійкості. Структура дозволяє організаціям виявляти, розуміти і реагувати на питання стійкості, а також повідомляти про них і нести відповідальність перед усіма зацікавленими сторонами. Організації, що впровадили принципи AccountAbility мають можливість підвищити довіру до своїх звітів про стійкість з оцінкою по AA1000AS.

“Довіра є необхідною умовою для ефективної звітності у сфері сталого розвитку. Достовірність може бути значно підвищена за рахунок незалежного зовнішнього контролю, з використанням прийнятих професійних стандартів .” (AA1000AS, стор. 6)

DQS CFS є ліцензованим гарантованим постачальником АА1000. Ми використовуємо виключно висококваліфікованих аудиторів, які знайомі з подробицями вашого сектора.

Оцінка з прав людини

Human Rights

Аудит прав людини є ідеальним інструментом для оцінки рівня відповідності організації діючим законам і правилам. Результати аудиту можуть бути використані для планування коригувальних дій або для заспокоєння ділових партнерів. Перевірки можуть проводитися в певних місцях з високим рівнем ризику, або по всьому ланцюжку поставок для захисту брендів і компаній.

Для того, щоб досягти міжнародно визнаних результатів аудиту, DQS спирається на Керівні принципи з питань бізнесу і прав людини, як зазначено Організацією Об’єднаних Націй. Залежно від потреб вашої організації, ми також можемо підтвердити підписку на Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй, набір з десяти керівних принципів щодо прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

ISO 37001: Сертифікація вашої системи управління по боротьбі з хабарництвом

Anti-Bribery

Стандарт ISO 37001, опублікований в 2016 році, є стандартом сертифікації систем управління по боротьбі з хабарництвом. З висококваліфікованими аудиторами ISO 37001 по всій земній кулі, DQS є кращим партнером зі значним досвідом сертифікації.

В епоху прозорості, жодна організація не може дозволити собі ризик навіть легкого хабарництва. Інвестори, ділові партнери, співробітники та акціонери всі повинні бути впевнені в тому, що керівництво зробило все можливе, щоб запобігти хабарництво на всіх рівнях організації. Впровадження ISO 37001 та сертифікації через незалежну третю сторону, дозволяє зробити саме це.

Стандарт ISO 37001 призначений, щоб допомогти організації впровадити і підтримувати активну систему по боротьбі з хабарництвом. Стандарт, який замінив британський стандарт 10500, передбачає ряд вимог, які представляють собою глобально визнані хороші практики для боротьби з хабарництвом. Стандарт застосуємо до всіх видів організацій.

Вигоди

 • Стандарт передбачає мінімальні вимоги і допоміжні керівництва для впровадження системи управління по боротьбі з хабарництвом
 • Сертифікація по ISO 37001 забезпечує впевненість управління, інвесторів, ділових партнерів, персоналу та інших зацікавлених сторін, що організація зробила необхідних заходів щодо запобігання хабарництва
 • Реалізація заходів стандарту зменшить ризики зловживання службовим становищем
 • Впровадження і сертифікація можуть бути використані як доказ належної обачності в разі суперечок
 • Стандарт ISO 37001 має ту ж структуру, як ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001, і може бути легко інтегрований в існуючі системи управління
 • В ході сертифікаційного аудиту, наші аудитори виявляють потенціал для вдосконалення і роблять рекомендації для підвищення ефективності вашої антикорупційної системи

Процес сертифікації: як це працює

Аудит може проводитися кожен раз, коли ви відчуєте, що готові. Тривалість перевірки залежить від розміру ділянки і складності процесів, але завжди не менше 1 дня. Після успішного сертифікаційного аудиту, ви отримуєте сертифікат з терміном дії три роки. Ви також отримуєте право на використання мітки GC-Mark – “Verified Anti-Bribery Management” («Перевірений Антикорупційний Менеджмент»), яку ви можете використовувати для комунікаційних цілей. Для підтримки сертифікованого статусу проводяться щорічні наглядові аудити.

DQS – Ваш партнер по сертифікації

DQS є вашим партнером для сертифікації ISO 37001. Ми плануємо перевірки без клопоту, покладаємося виключно на досвідчених аудиторів, створюємо додану цінність за допомогою інтелектуальних звітів до аудитів і проведемо вас через весь процес сертифікації.

Завантаження

Принципи розширення прав жінок GC-Mark

Women’s Empowerment Principles

Участь жінок у всіх сферах економічного життя є передумовою до створення стабільної і справедливої економіки і суспільства, а також для досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей в галузі розвитку.

Так звані «жіночі Принципи розширення прав» (“Women’s Empowerment Principles”) це 7 принципів для підвищення статусу жінок на підприємствах, які були розроблені в 2010 році ініціативами “ООН Жінки” (англ. UN Women) і “Глобального договору ООН”.

Ви хотіли б документально підтвердити, що ваша компанія підтримує і активно сприяє досягненню гендерної рівності? Наші аудитори перевірятимуть ваше відповідність з 7 принципів на місці і допоможуть розкрити потенціал для поліпшення. Після успішного завершення сертифікаційного аудиту, ви зможете використовувати етикетку і сертифікат один рік для надання доказів вашого відповідності.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial