Оновлені стандарти

Для більш ніж 1,5 млн. організацій з сертифікованою системою управління по усьому світу 2015 рік приніс значні зміни у стандартах ISO 9001 (системи менеджменту якості) та ISO 14001 (системи екологічного менеджменту). У найближчі роки також буде переглянуто багато інших стандартів,  ISO/TS 16949 стане IATF 16949. Наступні сторінки містять інформацію про основні аспекти цих змін. Якщо ви маєте додаткові питання, звертайтесь до місцевого офісу DQS — вашого обізнаного партнера з перегляду стандартів.

ISO 9001:2015ISO 14001:2015BS OHSAS 18001 / ISO 45001:2018ISO/TS IRISНова редакція AS/EN/JISQ 9100:2016Перегляд IATF 16949ISO 50001 на основі ISO 50003

Нова редакція ISO 9001:2015

Seminar ISO RevisionISO 9001 (система менеджменту якості) була перевидана у вересні 2015 року. Наступні сторінки нададуть вам інформацію про основні аспекти цього перегляду.

Кінцевий термін переходу – 14 вересня 2018 року.

 

 

 

Передумова
З часу першої публікації стандарт ISO 9001 мав декілька ревізій, щоб зберегти його в актуальному стані та розглянути питання про зміни в навколишньому середовищі й очікування зацікавлених сторін. Уперше він був опублікований у 1987 році, містив низку вимог, згрупованих по 20 елементыв, для систем забезпечення якості. Перший перегляд відбувся 1994 року, вніс деякі незначні зміни, зокрема відмінність між коригувальними та запобіжними діями. Перегляд 2000 року представив абсолютно нову концепцію, яка відмовлялася від вимог до елементів як основи і впроваджувала модель управління якістю на основі процесного підходу. Перегляд 2008 року вийшов з дуже невеликими змінами без додавання чи зміни вимог.

ISO 9001 – найуспішніший стандарт для систем управління у світі.  У 1995 році лише 127 000 організацій були сертифіковані відповідно до ISO 9001. У 2013 році їх кількість збільшилась  до більше ніж 1 100 000 сертифікатів у 180 країнах світу.

Окрім незліченних вигод, отриманих за допомогою впровадженої системи менеджменту якості на основі ISO 9001 (наприклад, запобігання помилкам, скорочення витрат за рахунок удосконалених і більш ефективних процесів, мінімізація бізнес-ризиків, підвищення задоволеності клієнтів, довіра і репутація), нова редакція стандарту була необхідна, щоб переконатися, що стандарт, як і раніше, актуальний і адекватний у такому мінливому світі. Наразі слід брати до уваги зростаючу різноманітність користувачів ISO 9001, маючи на увазі не лише виробничі галузі, але надалі все частіше – ще й сфери послуг та інші види діяльності.

Необхідно було також перевірити вплив нових зрушень у знаннях і технологіях, досягнутих в останні роки, а також більш широкі інтереси користувачів і зміни в промисловості. У 2010-2011 роках ISO провела велике веб-опитування користувачів, з питанням про необхідність перегляду і майбутніх потреб та інтересів звичайних користувачів. Відповіді були оцінені й більшість просили змін і перегляду ISO 9001.

Час переходу

Новий стандарт ISO 9001:2015 діє з 15 вересня 2015 року. Перехідний період для сертифікатів управління якістю закінчується 14 вересня 2018 року; це означає, що нові сертифікати ISO 9001:2008 є дійсними лише до зазначеної дати.

Що стосується планування аудиту з повторної перехідної сертифікації для стандарту ISO 9001:2015, то аудит повинен проводитися не менше ніж за 90 днів до 14-го вересня 2018 року. Останній аудито-день ресертіфікаційного  аудиту — 14 вересня 2018. Після цієї дати для отримання сертифікату ISO 9001:2015 потрібно проводити первинний сертифікаційний аудит.

Процес ревізії

У 2011 році відповідальний комітет ISO — Технічний Комітет 176 почав проводити систематичний перегляд і в березні 2012 року вирішив переглянути стандарт ISO 9001:2015. Процес перегляду пройшов через кілька внутрішніх етапів і був завершений у вересні 2015 року публікацією ISO 9001:2015 на основі нової загальної структури для всіх стандартів “ISO Management System Standards” і впровадження декількох нових концепцій, найбільш важливою з яких є так звана концепція “мислення на основі ризиків”.

Структура вищого рівня

Структура ISO 9001:2015:

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Середовище організації
 5. Лідерство
 6. Планування
 7. Підтримання системи управління
 8. Виробництво
 9. Оцінювання дієвості
 10. Поліпшування
Новий зміст і структура:

ISO 9001:2015 надав декілька змін, які дозволяють легше впровадити його спільно з іншими системами управління і робить його менш розпорядчим, ніж його попередник, замість цього робить акцент на продуктивності:

 • ISO 9001:2015 має абсолютно нову структуру й основний текст із так званого “високого рівня структури”, як це визначено в Annex SL на “Consolidated ISO Supplement” директив ISO/IEC.
 • Одна з основних змін — новий стандарт збільшує вимоги до прихильності та участі вищого керівництва.
 • Ще однією істотною зміною є введення поняття “ризик-орієнтованого мислення». У той час як раніше поняття ризику в ISO 9001 завжди малося на увазі, нова версія стандарту робить це більш явним і вбудовує його в систему управління. Annex SL включає в себе конкретну вимогу — щоб організації визначили ризики, які необхідно вирішити, щоб гарантувати можливість досягнення їх системою управління бажаних результатів, запобігти або зменшити небажані ефекти й досягти постійного поліпшення. Ризик-орієнтоване мислення робить превентивні дії частиною звичайної процедури, і більше немає необхідності в конкретних вимогах для застосування превентивних заходів.
 • Нова версія стандарту також звертає підвищену увагу на досягнення економічної ефективності організації та її клієнтів. Важливими є результати — тобто “вихідні питання”.
 • ISO 9001: 2015 потребує необхідності розуміння контексту організації, а також потреб та очікувань зацікавлених сторін — наприклад, прямих клієнтів або клієнтів, кінцевих користувачів, постачальників чи регулюючих органів. Просування сучасних засобів масової інформації викликало підвищення гнучкості у використанні документації, терміни “документ” і “запис” замінили терміном “документована інформація”.
 • Процесний підхід, поданий в 2000 році як бажана модель для систем управління якістю, став явною вимогою ISO 9001:2015.
  Запобіжні заходи як явна вимога стандарту зникли, формулювання в новій версії стандарту полегшує його застосування та використання в  організаціях з надання послуг.
 • У новій версії стандарту більший акцент — на вимогах до компетентності персоналу. У цьому контексті компетенція означає здатність застосовувати знання та навички для досягнення запланованих результатів.
 • У вступній частині стандарту знаходяться також переглянуті принципи менеджменту якості відповідно до ISO 9000 — у даному релізі їх скорочено з восьми до семи принципів, поєднано перший процес і системний підхід.

Дії для сертифікованих організацій:

Ми рекомендуємо якомога швидше вивчити нову структуру стандарту і нові вимоги. Сертифікованим організаціям потрібно перейти на нову редакцію стандарту. Це означає, що вам доведеться переглянути своє розуміння контексту організації, потреб і очікувань відповідних зацікавлених сторін. Ви повинні будете визначити ризики і можливості і в залежності від результатів аналізу процесів і документації системи, можливо, доведеться їх переглянути і привести у відповідність до нових вимог.

ІСО і International Accreditation Forum IAF домовилися про те, що протягом трьох років для переходу від ISO 9001:2008 до нової версії стандарту ISO 9001:2015 DQS буде підтримувати своїх клієнтів та інші зацікавлені організації різними способами, зокрема за допомогою:

 • Загальнодоступної інформації
 • Записаних вебінарів на декількох мовах
 • Семінарів і навчання
 • Аудитів Gap

Будь ласка, натисніть тут, щоб прослухати вебінар DQS про нову редакцію ISO 9001.

ISO 14001:2015

Training ISO Revision

Кінцевий термін переходу – 14 вересня 2018 року.

ISO 14001 є одним з найуспішніших стандартів ISO з . Заснований на колишньому British Standard (BS 7750), він був опублікований у 1996 році, і з того часу на основі його вимог понад 300,000 компаній по всьому світу впровадили систему екологічного менеджменту понадю.

Організації, які впровадили системи екологічного менеджменту на основі ISO 14001, отримують свою вигоду за рахунок поліпшення їх екологічних характеристик, економії ресурсів, енергії і грошей. Сертифікована система екологічного менеджменту є хорошим запобіжним засобом і допомагає відповідати правовим та іншим вимогам.

Популярність ISO 14001 також є результатом безперервних зусиль щодо перегляду та оновлення стандарту, підтримавання його у відповідності до діючих екологічних, політичних і соціальних розробкам. У 2004 році перша редакція ISO 14001 внесла незначні зміни в стандарт з метою приведення його у кращу відповідність до ISO 9001 Quality Management Standard, щоб зробити його вимоги більш ясними та сприяти інтеграції систем якості та екологічного менеджменту. Під час останньої редакції стандарту в 2009 році, яка не включала нові вимоги, ISO оголосила про більш глибокий перегляд 2015 року.

На підставі результатів “Future Challenges for EMS Study Group”, яка оцінювала потенційні наслідки еволюції очікувань зацікавлених сторін і нові розробки у сфері систем екологічного менеджменту, у 2012 році Відповідальний Комітет ISO розпочав свою роботу.

Затвердження Високорівневої структури:
ISO 14001:2015 має структуру відповідно до так званої “Високорівневої структури” —  “High Level Structure” of the ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO supplement, 2014, Annex SL, Appendix 2, яка встановлює структуру високого рівня, ідентичний текст ядра, а також загальні терміни і основні визначення, які утворюють ядро майбутніх і переглянутих стандартів системи управління. Нова структура дозволяє об’єднати та інтегрувати різні системи управління і включає в себе підхід PDCA (Plan-Do-Check-Act). Як і в інших нових або переглянутих стандартах з систем управління, ISO 14001:2015 має наступні 3 вступні положення, за якими слідують 7 пунктів з вимогами:

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Середовище організації
 5. Лідерство
 6. Планування
 7. Підтримання системи управління
 8. Виробництво
 9. Оцінювання дієвості
 10. Поліпшування
Час переходу
Новий стандарт ISO 14001:2015 діє з 15 вересня 2015 року. Перехідний період для Environmental Management Certificates закінчується через три роки — 14 вересня 2018 року. Це означає, що нові сертифікати, які видаються відповідно до ISO 14001:2008, мають включати цю кінцеву дату.

Що стосується планування ресертифікаційного аудиту для ISO 14001:2015,то  аудит повинен проводитися не пізніше, ніж за 90 днів до  14 вересня 2018 року. Останній день ресертіфікационного аудиту не повинен бути пізніше  14 вересня 2018 року. Після того, як цей період закінчиться, повинен бути проведений початковий сертифікаційний аудит.

Зміни змісту
Екологічна продуктивність росте, поки усуваються ризики. Перспектива життєвого циклу вимагає від організації дивитися за її межи. Планування потоку створення цінності вимагає керованих висхідних і спадних процесів, в тому числі переданих стороннім виконавцям. Екологічні цілі повинні бути пов’язані з процесами організації і повинні брати до уваги внутрішні і зовнішні чинники, а також зобов’язання по дотриманню.

Коли справа стосується планування виробничо-збутового ланцюга і управління, ISO 14001:2015 представляє новий набір вимог до управління або впливу вхідних та вихідних процесів. До них відносяться всі аутсорсингові заходи, такі як транспортування, упаковка та утилізація, а також закупівлі товарів і послуг.

Основні зміни пов’язані з:

 • Підвищеними вимогами до прихильністі і залучення вищого керівництва
 • Акцентом на риск-орієнтоване мислення
 • Потреби розуміти контекст організації, їх потреби, очікуваня і вимоги зацікавлених сторін
 • Розгляд з точки зору життєвого циклу
 • Підвищена гнучкість у використанні документації
Основні зміни змісту в деталях:
Стаття 4 “Контекст організації” — була включена як абсолютно новий пункт. Це вимагає кращого і більш стратегічного розуміння всіх факторів, що впливають на спосіб управління екологічною відповідальністю організації. Організація повинна визначити зовнішні та внутрішні питання, які мають відношення до її мети, а також  впливають на її здатність досягти бажаного результату — системи екологічного менеджменту. Організація повинна визначити зацікавлені сторони, які мають відношення до системи управління навколишнім середовищем, а також мають відношення до потреб і очікувань.

Стаття 5 “Керівництво” визнає, що прихильність керівництва має вирішальне значення для реалізації СЕМ, і, як наслідок, підтверджує, що реалізація СЕМ є повною відповідальністю вищого керівництва. Це вимагає набагато більше зобов’язань, чуйності, підтримки і зв’язку від верхнього рівня управління організації. Вище керівництво очікує гарантій, що екологічна політика та екологічні цілі встановлюються і сумісні зі стратегічним напрямком і контекстом організації.

Стаття 6 “Планування”  — тепер вимагається, як і в нових вимогах переглянутого ISO 9001 і відповідно до нової High Level Structure, щоб організація визначила ризики, пов’язані з погрозами і можливостями, які необхідно вирішити. Новий підхід до ризиків охоплює також конкретні вимоги для прийняття превентивних заходів. Надодаток до вже існуючих вимог щодо значущих екологічних аспектів, тепер стаття  більш конкретно сформульована стосовно юридичних та інших вимог, пов’язаних з екологічними аспектами, називаючи їх “зобов’язання по дотриманню”. Планування також вимагає створення екологічних цілей у відповідних функціях і рівнях з врахуванням значущих екологічних аспектів організації і відповідних вимог і зобов’язань,  а також ризиків, пов’язаних з погрозами і можливостями. При визначенні цілей організація повинна розглянути свої технологічні і фінансові можливості, операційні та бізнес-вимоги і переконатися, що цілі вимірні (на практиці, якщо це можливо).

Стаття 7 “Підтримка” не включає в себе нові вимоги, але трохи більш робить акцент на ресурсах, усвідомленні компетентності і особливо на необхідності внутрішніх і зовнішніх комунікацій, які повинні бути більш відповідними, прозорими і надійними.

Стаття 8 “Операції” тепер вимагає, відповідно з точки зору життєвого циклу, розглядe ланцюжка доданої вартості, який впливає на систему екологічного управління і контролю змін, а також аутсорсингових процесів. Крім того, робиться акцент на готовності до надзвичайних ситуацій і реагування.

Стаття 9 «Оцінка ефективності»  в даний час включає в одному новому пункті, відповідно до нової High Level Structure, кілька вже існуючих вимог поточної версії ISO 14001, включаючи моніторинг, вимірювання, аналіз, оцінку екологічної ефективності, оцінку відповідності, внутрішній аудит і аналіз з боку керівництва.

Стаття 10 “Вдосконалення” містить  пункт про невідповідності і коригувальні дії, але є більш структурованою і більш вимогливою по відношенню до розгляду невідповідностей і коригувальних дій.

Дії для сертифікованих організацій:

Стандарт ISO 14001 забезпечив ефективну основу для раціонального використання навколишнього середовища з 1996 року, а переглянутий варіант висунув концепцію безперервного поліпшення екологічних показників. Хоча структура була змінена, деякі вимоги були додані або отримали більш імперативний характер, багато деталей залишаються без істотних змін. Проте рекомендується контролювати процес перегляду цього стандарту та визначити потенційну необхідність змін.

ISO тіі International Accreditation Forum IAF домовилися про період в три роки для переходу з ISO 14001:2008 на новий стандарт ISO 14001:2015.

DQS буде підтримувати своїх клієнтів та інші зацікавлені організації різними засобами, зокрема шляхом:

 • Загальнодоступної інформації
 • Семінарів і навчання
 • Аудитами Gap

BS OHSAS 18001 / ISO 45001:2018

Стандарт з охорони праці та безпеки BS OHSAS 18001 / ISO 45001:2018 буде опубліковано 12 березня 2018 року

ISO 45001 продовжує перебувати в стадії DIS (проект міжнародного стандарту), публікація другої версії очікується на початку 2017 року, публікація остаточної редакції стандарту передбачається в другій половині 2017 року.

Додаткова інформація та поновлення про розробку ISO 45001 та його графіка публікації будуть випущені DQS, як тільки вони стають доступними.

Передумова
З тих пір як проектна група Occupational Health та Safety Assessment Series (OHSAS) опублікувала OHSAS 18001 (вимоги) та 18002 (керівні принципи для здійснення) в 1999 році, вони являють собою перший єдиний, уніфікований підхід до питання охорони праці і техніки безпеки. З того часу як в 2009 році BSI Group прийняла OHSAS 18001 в якості британського стандарту, більш ніж 54.000 сертифікатів було видано в 116 країнах.

Спираючись на цей міцний фундамент і з метою підвищення міжнародного визнання в 18000-х стандартів, International Standards Organization (ISO) в 2013 році приступила до розробки проекту ISO 45001 в якості удосконаленого аналога і наступника.

Статистика втрат і смерті*

Кожен день:

– 868 493 нещасних випадків відбувається на робочому місці

– 6 300 працівників вмирають від нещасних випадків або хвороб у всьому світі

– всього 4% світового валового національного продукту (ВНП) втрачається з тих же причин, або, іншими словами, кожна компанія втрачає 4% від обороту

*Джерело: ILO Statistics via www.iso.org

Мета ISO 45001

Метою ISO 45001 є допомога організаціям у розробці систем для запобігання травм і поганому здоров’ю, незалежно від розміру та галузі. Всі його вимоги призначені для інтеграції в загальні процеси управління організацією, виконуючи так звану Структуру високого рівня ISO, вже прийняту за стандартами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Очікувані зміни змісту
Оскільки стандарт в даний час ще знаходиться в розробці, ми повинні бути обережними з висновками.

Стандарт матиме ту ж структуру, що і ISO 9001:2015 і ISO 14001:2015 року, а також одну і ту ж термінологію. Це дозволить легше інтегрувати управління OH & S в загальну систему управління.

Варто відзначити кілька змін:

 • Фокус на контексті організацій
 • Ризик-орієнтований підхід
 • Контекст організацій
 • Сильніша роль вищого керівництва…
Переваги ISO 45001
 • Міжнародні стандарти встановлюють критерії, які застосовуються через політичні, економічні та соціальні бар’єри
 • Структура високого рівня для легкої інтеграції з ISO 9001:2015 року, ISO 14001:2015 і іншими
 • Підходить для організацій будь-якого розміру або структури
 • Зниження ризику і поліпшення іміджу вашого бренду в очах клієнтів і ділових партнерів — чим менше аварій, тим менше переривання робочих процесів
 • Захистіть свій бренд, переконайтеся що ваші постачальники відповідають вимогам OHSAS
 • Спрощує дотримання законодавчих і нормативних вимог

Сертифіковані організації повинні перейти до нової редакції стандарту. Це означає, що вам доведеться переглянути своє розуміння контексту організації, потреб і очікувань відповідних зацікавлених сторін. Ви повинні визначити ризики і можливості, які необхідно вирішувати і, в залежності від результатів аналізу, процеси та системна документація можуть бути переглянуті та узгоджуватися з новими вимогами.

DQS буде підтримувати своїх клієнтів та інших зацікавлених організацій різними способами, серед іншого:

 • Публічно доступна інформація
 • Семінари та тренінги
 • Ревізія прогалин

Щоб отримати індивідуальну інформацію щодо ISO 45001:2018, будь ласка, зв’яжіться з нами.

ISO/TS IRIS

На трасі в майбутнє: IRIS стане ISO/TS IRIS 

У контексті InnoTrans 2016 (Міжнародна Виставка Транспортних Технологій), яка проходила в Берліні у вересні, UNIFE (Асоціація європейської залізничної промисловості) опублікував план переходу на IRIS (міжнародний стандарт залізничної промисловості), щоб стати повністю визнаним ISO/TS стандартом. Після десяти років існування власний стандарт залізниці нарешті офіційно удостоєний міжнародного визнання. Перехід буде відбуватися в ході перегляду IRIS в травні 2017 року.

Передумова

Наближення  вимог IRIS до стандарту ISO/TS в основному спрямоване на забезпечення ще більш ефективного управління якістю, підвищення ефективності процессів і чудову якість продукції.

На InnoTrans 2016 в Берліні була обрана платформа UNIFE (Асоціація європейської залізничної промисловості), щоб оприлюднити довгоочікуваний перехідний план для власного стандарту залізничної галузі, щоб стати повноцінним стандартом ISO. Розвиток, який було розпочато в 2006 році на даний момент: близько до 2 200 виробничих майданчиків в 52 країнах.

Час переходу

ISO/TS IRIS буде опублікован у травні 2017 року одночасно з Правилами сертифікації (по UNIFE)

План переходу

 • Всі організації, сертифіковані IRIS Revision 02.1. + Доповнення 2015 року повинні успішно перейти до ISO/TS IRIS до 14 вересня 2018 року.
 • Фаза переходу почнеться в травні 2017 року.
 • IRIS Rev. 02 сертифікатів закінчується 14 вересня 2018 року (разом з ISO 9001:2008)
Процес переходу

Процес переходу включає в себе наступні кроки:

 • Перехідний аудит (Стадія 1 — аналіз готовності,  Стадія 2 — сертифікаційний аудит)
 • Управління невідповідностями
 • Видача сертифікату

Аудит для переходу (аналіз готовності і сертифікаційний аудит)

 • Варіант 1: перехідний процес в рамках поточного IRIS rev. 02 циклу аудитів, тобто на наступній запланованій даті наглядового аудиту або аудиту повторної сертифікації.
 • Варіант 2: Процес переходу в будь-який час тобто поза циклом, тобто не під час нагляду або повторної сертифікації.

UNIFE і DQS вважають, що ця еволюція стандарту принесе більше впевненості, а також більш високе визнання в секторі, довіру в рамках ланцюжка поставок і загального глобального визнання.

Для отримання останніх новин по цій темі ми хотіли б закликати зацікавлених читачів продовжувати регулярно відвідувати цей сайт або підписатися на DQS Holding Новини по підписці.

Більш детальна інформація також доступна на веб-сайті UNIFE: www.iris-rail.org

Нова редакція AS/EN/JISQ 9100:2016

Перегляд стандартів для аерокосмічної промисловості (AS/EN/ JISQ 9101, 9110 і 9120) триває, і, як очікується, його буде завершено до кінця цього року. Водночас AS 9120B і AS 9100D були опубліковані і можуть бути придбані за адресою: http://standards.sae.org/as9100d. Решта будуть опубліковані одночасно по всій Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і Європі, причому кожен регіон має свою власну базу акредитації.

Терміни переходу

Найважливіше: IAQG приєднується зі своїм перехідним періодом до ISO 9001:2015, що означає всі існуючи сертифікати AS/EN/JISQ 9100/9110/9120, що не завершили перехід перестануть бути дійсним 15 вересня 2018 року. Сертифікації більше не матимуть права на перехідний період, і буде необхідно проводити  початковий сертифікаційний аудит.

Нижче наведені деякі початкові важливі дати і заходи, щоб бути поінформованими про час переходу до переглянутих стандартів:

 • 1 березня 2017 — всі наразі сертифіковані організації повинні повідомити їх орган сертифікації про дату готовності для стандартного переходу
 • 15 червня 2017 — всі аудити які почалися після цієї дати, повинні відповідати 9100/9110/9120:2016
 • 15 червня 2018 — всі в даний час сертифіковані організації повинні завершили перехідний аудит

Розклад переходу можна знайти на веб-сайті IAQG який також надає інформацію та допоміжні матеріали, такі як презентації про ключові зміни і постатейно деталі, статті та актуальні питання.

Основні аспекти перегляду
IAQG 9100:2016 заснований на тій же самій високорівневій структурі як і ISO 9001:2015.

 • Контекст організації з визначенням найбільш відповідних зацікавлених сторін
 • Вимоги до якості керівництва і наявності ресурсів викладені точніше
 • Повторне введення керівництва з якісті і представника вищого керівництва
 • Більш строгі вимоги для управління процесами та параметрами
 • Безпека продукту (тепер окремий розділ стандарту)
 • Людські фактори, щоб розглядати в разі невідповідності і коригувальних дій
 • Управління ризиками, яка об’єднує існуючі вимоги EN/AS/JISQ 9100:2009 з вимогами ISO 9001:2015
 • Окремий розділ для запобігання контрафактних деталей
 • Правила для управління конфігураціями викладені зрозуміліше і краще
 • Поінформованість — посилені вимоги розроблені для забезпечення того, щоб співробітники усвідомили їх особистий внесок у якість

Ми будемо продовжувати публікувати оновлення плану переходу як тільки правила акредитації, застосування і переходу IAQG будуть доопрацьовані.

IATF 16949 доступний для придбання; крайній термін для переходу 14 вересня 2018

IATF 16949 був опублікований 3 жовтня 2016 року. З цього моменту, організації повинні пристосовуватися до нових вимог і почати їх виконання.

International Automotive Task Force (IATF) ще раз підтвердила 14 вересня 2018 року в якості крайнього терміну для переходу на новий стандарт, відповідно до нового стандарту ISO 9001:2015. Це означає, що до цієї останньої дати всі ISO/TS 16949 сертифікати повинні бути переведені на новий стандарт.

Виходячи з цього і стислих термінів, ми хотіли б дати вам додаткову інформацію про процес переходу, як це визначено IATF.

Процес переходу

Перехідний процес включає в себе наступні кроки:

 • Розгляд документів (віддалений або на місці)
 • Аудит переходу
 • Управління невідповідностями
 • Рішення щодо сертіфікату
 • Видача сертифікату
Термін переходу
Нові правила, випущені в листопаді 2016 року, вступають в силу з 1 січня 2017 року. Добровільний перехід може бути заплановано на наступному плановому спостереженні або на ресертіфікационном аудиті в будь-який час в період з 1 січня по 30 вересня 2017. Починаючи з 1 жовтня 2017 року, всі перевірки повинні проводитися згідно IATF 16949.
Тривалість аудиту
Згідно IATF, аудит переходу повинен мати тривалість аудиту повторної сертифікації, як зазначено в правилах IATF Rule, таблиця 5.2. Якщо огляд документів повинен бути проведений на місці через те що документація не представляється заздалегідь, до аудиту додається мінімум 0,5 дня на огляд що будуть задіяні до попереднього засідання.
Основні зміни змісту
На додаток до ISO 9001:2015, ми очікуємо такі нові/змінені вимоги:

 • Вимоги до частин і процесів, пов’язаних з безпекою
 • Вдосконалені вимоги простежуваності продукту для підтримки останніх нормативних змін
 • Вимоги до продукції з вбудованим програмним забезпеченням
 • Процес управління гарантіями включає рішення NTF (ніяких проблем не знайдено) і використання керівництв в автомобільної промисловості
 • Роз’яснення суб-рівня управління постачальниками і вимог до розробки
 • Додані вимоги корпоративної відповідальності
Рекомендації DQS по переходу
Незважаючи на те, що крайній строком є 14 вересня 2018, перехідний аудит повинен бути завершений до червня 2018 року, з тим щоб забезпечити прийняття рішення по сертифікації, а також своєчасну видачу нового сертифіката задовго до закінчення терміну дії поточного сертифіката.

Маючи на увазі короткі терміни, DQS рекомендує будь-якії організації в даний час сертифікованій за ISO/TS 16949:2009 та потребуючої переходу визначити свій графік перехідного аудиту вже в кінці вересня 2016 року. Це дасть вам достатньо часу, щоб уточнити кількість додаткового часу аудиту на місці, орієнтуючись на ноу-хау, досвід і розміри вашої організації, функцій підтримки на місці або віддалених, а також складності процесів і наявності корпоративної схеми.

Представники з обслуговування клієнтів DQS Group готові підтримати Вас у Ваших зусиллях по переходу до нових IATF 16949. DQS офіси у всьому світі будуть організовувати семінари та практикуми з підготовки організацій до переходу на IATF 16949.

Щоб  зв’язатися з нами, будь ласка, натисніть тут: Контактувати

ISO 50001 на основі ISO 50003

Енергоефективність за меншу вартість та менший вплив на навколишнє середовище

З 2011 року, коли ISO 50001 вперше було опубліковано, було розроблено ряд інших відповідних стандартів для завершення портфоліо ISO з енергоменеджмента та енергозбереження. Найбільш актуальним для всіх організацій, які хочуть отримати сертифікацію своєї енергетичної системи, є ISO 50003:2014, який передбачає вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем  управління енергоефективністю, в додаток до ISO 17021:2011.

Час переходу

Відповідно до “Інструкції щодо переходу на ISO 50003:2014” усі органи сертифікації під DAkkS повинні ввести нову базу акредитації до 14 жовтня 2017 року. Як тільки будуть прийняті нові вимоги ISO 50003:2014, початкова та повторна сертифікація проводиться на основі цих нових правил акредитації.

Починаючи з успішного переходу на акредитацію відповідно до ISO 50003:2014, всі початкові та повторні сертифікації будуть здійснюватися на основі цього стандарту. Існуючі пропозиції та графіки аудитів на основі старих правил можуть потребувати адаптації. Поточні процедури, для яких планове проведення наглядового аудиту планується в 2017 році, не зачіпаються. Те саме стосується і початкових сертифікацій, які планується провести до переходу відповідно до діючих правил Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Після 13 жовтня 2020 року всі сертифікати, які не були переведені на нову процедуру згідно з ISO 50003, не будуть дійсними.

Зміни змісту

Розрахунок тривалості аудиту змінюється і буде базуватися на наступних факторах (див. ISO 50003:2014, п. 5.3):

 • Кількість джерел енергії
 • Кількість значних витрат енергії
 • Річне споживання енергії
 • Кількість персоналу, призначеного для завдань, що мають відношення до системи енергоменеджмента

Існують також доповнення щодо проведення процедур відбору проб та нової вимоги щодо документування ефективності роботи з енергоефективністю під час первинних та ресертифікаційних аудитів.

Основні зміни змісту в деталях

Інформація, необхідна для розрахунку тривалості аудиту

Для розрахунку аудиторських днів необхідно визначити кількість джерел енергії та рівень енергоспоживання. Крім того, необхідна кількість усіх працівників, які: мають значний вплив на EnMS та/або покращують енергетичні показники або діяльність яких сприяє впровадженню EnMS.

Крім того, необхідно визначити SEU (significant energy uses), тобто ті енергоспоживання, які мають значну частку у споживанні енергії та/або мають значний потенціал для підвищення енергетичної ефективності. У цьому контексті необхідно оцінити методи та критерії ідентифікації SEU. Може бути вигідним узагальнення процесів або систем.

Застосування процедури відбору зразків

Додаток В ISO 50003:2014 детально пояснює та описує вимоги та процедури відбору зразків. Зокрема, якщо процедури вибірки використовуються для перевірки системи управління відповідно до стандарту ISO 50001, специфічні вимоги, пред’явлені до системи енергоменеджменту, повинні розглядатися однаково з вимогами щодо енергетичної ефективності (наприклад, узгоджені критерії для визначення та адаптації базових параметрів, відповідних змінних та енергетичних показників (EnPI).

Аудиторські докази для постійного вдосконалення

Аудиторські докази щодо постійного покращення показників щодо енергоефективності, споживання енергії або використання енергії у порівнянні з енергетичними базовими показниками повинні бути отримані вимірюваними результатами. Головне – прозорість, правдоподібність та перевірка.

Зокрема, ISO 50006 та ISO 50015 можуть допомогти визначити та оцінити енергетичні базові показники та показники енергетичної ефективності. Крім того, вони пропонують стартові правила для визначення відповідного еталонного періоду для визначення базових енергетичних показників, а також типів показників та їх використання.

Щоб отримати індивідуальну інформацію про сертифікацію системи енергоменеджменту вашої організації, звертайтесь до DQS office.